VOLKSWAGEN CABRIOLETCLUB NEDERLAND
Hoe kunt u lid worden?

U bezit een originele luchtgekoelde Karmann cabriolet, en wel een type Kever cabriolet, Karmann Ghia
of Hebmüller cabriolet (lid met stemrecht). Stemgerechtigde leden hebben binnen het kader van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement inspraak en invloed op het reilen en zeilen van de club.

U bent (nog) niet in het bezit van zo'n cabriolet maar u gaat er een kopen, of u wilt alleen het clubmagazine ontvangen en onze evenementen bezoeken, dan wordt u aspirant lid (lid zonder stemrecht).

In beide gevallen bedraagt de contributie €35,00 per kalenderjaar ( €25 bij aanmelding na 1 juli ).
Betaling alleen via automatische incasso.
U kunt zich aanmelden voor de club door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.