VOLKSWAGEN CABRIOLETCLUB NEDERLAND
Wat doet de VW Cabrio Club?

Clubcard
Iedereen die voldoet aan de voorwaarden van aanmelding ontvangt
de op naam gestelde VWCCN-clubcard, die geldig is in het jaar van
uitgifte.
De voorwaarden voor aanmelding zijn:
- het aanmelden als nieuw lid d.m.v. het invullen en versturen van het speciale aanmeldingsformulier
- het betalen van het inschrijfgeld en de contributie
Aan het begin van elk kalenderjaar wordt na betaling van de contributie voor dat jaar een nieuwe clubcard
toegezonden. Deze clubcard dient o.a. om zich bij clubevenementen te legitimeren. Er wordt gestreefd
naar uitbreiding van de faciliteiten.

Algemene Ledenvergadering en Evenementen
Gemiddeld vier keer per jaar vindt een clubmeeting plaats.
Het seizoen begint in maart met onze traditionele
voorjaarsbijeenkomst plus Algemene Ledenvergadering
(ALV). Tijdens de ALV maakt de Evenementencoördinator
de geplande evenementen
voor het lopende jaar bekend. Dit betreft gewoonlijk de
data en locaties voor:
•    een zomerevenement / kampeerweekend
•    een najaarsevenement
•    een buitenlands evenement (eventueel samen met
     een zusterclub)
•    een taxatiedag
De evenementencoördinator staat altijd open voor uw ideeën en/of suggesties.

Clubshop
Onze clubshop streeft ernaar de leden een keuze te bieden aan leuke, unieke en betaalbare Cabrio-hebbedingetjes, die meestal exclusief voor onze club gemaakt worden.Het clubmagazine
Het clubmagazine Open Kap verschijnt 6 keer per jaar. Het biedt de leden nuttige informatie
voor het onderhoud en rijdbaar houden van hun cabriolet. Daarnaast brengt het
blad, onder andere, aankondigingen en verslagen van clubevenementen
in binnen- en buitenland evenals reisverslagen en andere bijdragen van
individuele leden. Tevens kunnen clubleden 3 keer per jaar gratis
adverteren (met foto voor €11,50 per keer) voor onderdelen of cabrio's
die zij te koop vragen of aanbieden.

Taxatiedag
Minimaal één keer per jaar organiseert de club een dag waarop een
erkend expert voor clubleden de waarde van hun cabriolet voor de
verzekering bepaalt. Deze taxatie is alleen mogelijk voor leden die hun auto
vooraf hebben aangemeld. Na taxatie ontvangt men een rapport met foto. Zo'n taxatie vindt meestal plaats bij een garage , die centraal in het land is gevestigd. De club zorgt zo mogelijk voor een bijpassend onthaal.
FEHAC
Onze club is lid van de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs), die op haar beurt weer lid is van de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens). Wat doet zo'n federatie voor haar leden? Het zal u niet ontgaan zijn dat de Europese regeringen nieuwe wetten willen uitvaardigen waarin onder meer zeer strenge uitlaatgasnormen staan of waarin bepaald wordt dat een wagen boven een bepaalde leeftijd niet meer tot de weg toegelaten mag worden. Om nog maar niet te praten over de verplichte plaatsing van een derde remlicht (waar laat je zoiets op onze cabrio's?) enz., enz.
De FEHAC en de FIVA hebben lobbyisten in de diverse commissies die deze
nieuwe reglementen moeten goedkeuren en zij verdedigen daar onze en dus ook uw
belangen. Zij vertegenwoordigen over heel Nederland ongeveer 50.000 autobezitters,
alle eigenaars van een of meer historische automobielen.
Samen staan we sterk en kunnen we bereiken dat we ook over een aantal jaren nog
in onze luchtgekoelde Volkswagen Cabriolet door Europa kunnen (=mogen) rijden.

Meetings
Het rijden in een Kever- (of Karmann Ghia-) cabriolet is een individueel genoegen, maar meerijden in een veelkleurige stoet van tientallen fraaie cabriolets geeft de echte liefhebbers van deze automobielen wel een bijzondere "kick". De clubmeetings hebben vooral een gezellig en familiaal karakter. Het zijn dus geen massa-manifestaties waar u passief deel van uitmaakt. In tegendeel: wij trachten een programma te bieden waarin u iets beleeft, met een gezamenlijke lunch of maaltijd en met een rit langs plaatsjes waar u wellicht nog niet geweest bent. Meestal bezoeken wij ook een museum, kasteel of andere bezienswaardigheid, zodat u met een verrijkt gevoel naar huis terugrijdt
.

Buitenlandse reizen
Onze club informeert u ook over meetings die andere
verwante clubs organiseren. Onze zusterverenigingen
in België (ca 450 leden), Engeland (ca 350 leden) en
Zwitserland (ca 60 leden) houden ons ook op de hoogte
van hun activiteiten. Af en toe rijdt een aantal van onze
clubleden in colonne de grens over om in een van die
landen een cabriomeeting mee te maken.
In andere dan de genoemde landen in Europa zijn
geen specifieke Volkswagen cabriolet clubs. Men is
daar aangewezen op de algemene Keverclub. Een uitzondering hierop vormt Duitsland, waar ongeveer twaalf cabrioclubs bestaan, maar die werken zeer plaatselijk en hebben weinig leden en activiteiten.

KNAC, OUDE MAAR ZEER ACTIEVE VERENIGING

De Knac is aan het einde van de 19e eeuw opgericht en behartigt nog steeds de belangen van automobilisten. De Knac heeft een duidelijk ander karakter dan de iets oudere Anwb, die is uitgegroeid tot een buitenmaatse toeristische organisatie. De Knac is formeel nog steeds onafhankelijk maar hun dienstenpakket is voor 100 procent bij de ANWB ondergebracht. Zo komt bij pech gewoon de perfecte dienstverlening van de Wegenwacht in stelling en krijg je in de Anwb winkel de ledenkorting.

De activiteiten van Knac zijn enkel en alleen op auto's en automobilisten gericht met zeer veel aandacht voor historische voertuigen, die zich uit in een speciaal pakket voor oldtimers.
Kijk even op de website om alle mogelijke pakketten te bekijken, want er is meer dan
alleen verzekeren voor pechhulp.

Bovendien is er een voordeeltje voor de club. Elk nieuw lid bij de Knac die meldt dat
hij lid is van de VWCCN levert onze club eenmalig een bedrag van 12,50 euro op.
Dit is mooi meegenomen maar niet het belangrijkste natuurlijk.