VOLKSWAGEN CABRIOLETCLUB NEDERLAND
-Nederlandse versie, English version below-

Beste deelnemers Dutch Open 2020,

Wij achten het inmiddels noodzakelijk om als organisatie jullie vandaag duidelijkheid te verschaffen over de geplande Dutch Open 2020 van begin juni. We hebben vanmorgen (19-3-2020) het besluit genomen om Dutch Open 2020 te annuleren.

Gezien de steeds strengere maatregelen rond het inperken van de verspreiding van het corona virus en de onzekerheid over de duur van de maatregelen is dit volgens ons de juiste beslissing. De voorbereidingen lopen vertraging op, het aantal inschrijvingen blijft achter en het langer uitstellen van de beslissing vormt vanwege de annuleringsverplichtingen een te groot risico voor de club.

Alle deelnemers die al betaald hebben krijgen hun inschrijfgeld terug. De penningmeester verwacht dat iedereen vóór 1 april het geld op zijn/haar rekening zal hebben. We hopen op jullie begrip dat dit enige tijd kost.

We hopen de Dutch Open in 2021 alsnog te laten plaatsvinden. We zullen daarvoor contact opnemen met de voorzitters van onze zuster clubs.

We wensen jullie allemaal veel sterkte toe om de komende periode goed te doorstaan en van harte beterschap voor degenen die al getroffen zijn door het virus.

Met vriendelijke groeten,
Organisatie Dutch Open 2020

-English version-

Dear Participants of Dutch Open 2020,

The organization feels the need to give you a heads up about the planned Dutch Open 2020. On the basis of the arguments stated below, we have this morning (19-3-2020) decided to cancel the event that was to take place from 5 to 7 June in Hoorn.

Considering the increasingly strict measures to limit the spreading of the corona virus and the uncertainty and duration of the measures, we think this is the right decision. So far, the preparations for the event have been slowed down, and as can be expected the number of participants lags behind expectations. If we postpone the moment of cancellation any further, the financial risks will be too high for the club.

All participants who have already paid will be reimbursed before 1 April. We ask for your understanding that it takes the treasurer some time to do this.

We hope we will be able to organize the planned Dutch Open next year. We will contact the chairman of our sister clubs about it.

In the meantime, we wish you all the best to get through the coming period safe and sound and wish those already infected a speedy and full recovery.

Kind regards,
Organizing team Dutch Open 2020