VOLKSWAGEN CABRIOLETCLUB NEDERLAND
De club

De Volkswagen Cabrioletclub Nederland (VWCCN) is opgericht in 1979 door Jarko Aikens samen met
enkele liefhebbers van de verschillende typen Volkswagen Cabriolet met luchtgekoelde motoren die zijn
gebouwd door Karmann in Osnabrück of Hebmüller. De club heeft als doel de instandhouding van
originele luchtgekoelde Cabriolets op basis van de VW kever,de typen Kever Cabriolet, Karmann Ghia
Cabriolet en de Hebmüller.

De club telt momenteel ongeveer 300 leden.

Doelstelling van de Club
De doelstelling van de Volkswagen Cabriolet Club Nederland is het in stand houden van deze exclusieve
auto's en het met elkaar in contact brengen van hun eigenaars. Het is in de eerste plaats een
vriendenclub die borg staat voor het in vrijheid en vriendschap genieten van hun cabriolet-hobby. Er wordt
van de leden verwacht dat zij zich vriendelijk en sportief gedragen zowel onderling als tegenover andere
verkeersdeelnemers.

De club verzorgt praktische informatie en diensten en besteedt veel aandacht aan het rijden met de
cabriolet. Om haar doelstelling zo goed mogelijk te realiseren geeft de Club het clubmagazine Open Kap
uit, organiseert evenementen en taxatiedagen, geeft technische adviezen en biedt via de clubshop een
collectie artikelen aan, die de cabrio-hobby en/of het clubgevoel steunen.
: