VOLKSWAGEN CABRIOLETCLUB NEDERLAND
leest ook de : BESTUURSMEDEDELING
UITSLAG
van de digitale ledenraadpleging per 27 september 2020 18:00 uur

De digitale ledenraadpleging werd vandaag gesloten om 18:00 uur en voor deze raadpleging hebben zich 51 leden aangemeld.
Deze leden hebben zich als volgt uitgesproken:
46 leden akkoord met de voorgestelde (her)benoeming en
5 leden hebben neutraal gestemd.
Er werden geen tegenkandidaten gesteld.
Derhalve zijn in het bestuur benoemd Erik Jan Boon van Ostade en André H. Korenhof. Herbenoemd is Ronald Menges.

Ook is per de datum van deze vergadering Fred Alphenaar, die zich niet herkiesbaar gesteld had, formeel afgetreden als bestuurslid.

Deze raadpleging geldt als een ALV-besluit en wordt als zodanig genotuleerd, e.e.a. met ingang van 27 september 2020.

Het bestuur


Nieuws van de bestuurstafel.