Aanmeldingsformulier Voorjaarsrit
 
 
Naam lid:
Lidnummer:
Aantal volwassenen: a €15,00
Aantal kinderen: a € 7,50
Diner volwassenen: a €19,75
Kinderen menu : a € 6,50
Type / kenteken:
E-mailadres:
mobile nummer:
Bijzonderheden of vragen:
Rallybord bevestegings dopjes ( 4 stuks)  = 3,00 euro
Ik wil graag op de deelnemerslijst vermeld worden met naam, woonplaats en mailadres.
aanmelden gesloten
VOLKSWAGEN CABRIOLETCLUB NEDERLAND
:

Voorjaarsrit 2017:

Terwijl de winter nog volop aanwezig is, zijn de voorbereidingen voor de voorjaarsrit al in volle gang. Het
podium voor deze rit bevindt zich in Friesland.

Echter, in een voor velen wellicht wat onbekender Friesland deze keer; geen 11 steden, geen Gaasterland
en geen Friese meren. Dwars door het hart van het Friese land, gaan we ons op 7 mei een weg zoeken
over de eeuwenoude Slachtedyk, een cultuurhistorisch landschapsmonument van de eerste orde.

De Slachtedyk is de langste ongeschonden binnendijk in Noord Nederland. De dijk loopt tussen de dorpenis 42 kilometer lang en steekt zo’n anderhalve meter boven het omliggende landschap uit. De oudste delen
van de dijk dateren van vóór het jaar 1000 en jongste gedeelten zijn omstreeks  1200 aangelegd, om het
land tegen het water te beschermen, in de tijd dat de Middelzee hier nog vrij spel had.

Met name in het voorjaar vormt de Slachtedyk een prachtig podium voor de compositie van dorpjes,
boerderijen en kerktorens, die uitgestrooid liggen in het bijna eindeloze groene landschap. De dijk is
daarnaast in het voorjaar op sommige plaatsen prachtig wit van bloeiend fluitekruid en meidoorn en op
andere plaatsen nog kleurrijker met het geel van de boterbloem en het rood van klaver en zuring.

De verschillende naambordjes die u gaat tegenkomen op de dijk, maken duidelijk dat de Slachtedyk nooit is
aangelegd volgens een vooropgezet plan. Het is een aaneengeregen geheel van verschillende polderdijkjes,
resulterend in een prachtig grillig slingerend en uitermate cabriowaardig traject. Stuurmanskunst viert hoogtij
tijdens deze rit!

Wij zullen op 7 mei starten in Zurich (let wel: het Zurich aan de kop van de Afsluitdijk en niet het meer
zuidelijk in Europa gelegen Zurich) en eindigen in Sneek, alwaar u nog de mogelijkheid heeft om deel te
nemen aan een buffet.

De locatie in Sneek ligt pal aan de A7 en van daaruit bent u in anderhalf uur weer in het midden van het
land. Kortom, er is geen enkel excuus om u straks niet aan te melden en deel te nemen aan deze prachtige
rit! Tot ziens op 7 mei!

Dirk Meijer en Martine de Wit
Johan Drenth


Als je gegarandeerd een rallybord wil hebben
meldt je dan aan voor 19 april.
Definitieve inschrijving sluit op 30 april.

Een Friese rit over een historisch podium
De inschijving is definitief na het overmaken van de kosten voor deelname op bankrekening NL98INGB 0002525397 ten name van VW Cabrioletclub nederland onder vermelding van voorjaarsrit 2017
OOSTERBIERUM RAUWERD